måndag 31 juli 2017

Bestyr inför hösten.

Har redan fått barn 1 att känna starkt obehag, och det är bara grundmålningen!
Så pass nöjd.
Målet är att grannskapet ska klaga.


Inga kommentarer: